Styrelsekompetens

Styrelsekompetens / certifierad ledamot / Mervi Karttunen

  • Professionell styrelsekraft baserad på 35-årig näringslivserfarenhet från ledande befattningar som VD och CFO i noterade och icke noterade företag både med nationell och internationell verksamhet i en rad olika branscher.
  • Professionell styrelsekraft inom idrottsrörelsen med stor kunskap om Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och idrottens organisation. Medverkat bland annat i ett förmedlingsuppdrag mellan RF och SOK .
  • Fokus på kontinuerlig utveckling och förbättring
  • Stark branschkunskap inom sjöfart och den maritima sektorn, konsultbransch samt IT
  • Särskilda kompetensområden:

– redovisning och finansiering
– affärsstrategier, tillväxt
– strategisk kommunikation
– ledarskap, personalens utveckling/avveckling, värdegrund
– omvärldsbevakning/trender

  • Nuvarande uppdrag :

-Medlem i ISEA/Industry Senior Advisor

– Mentorskap/Coching i Flowride AB

-Styrelsledamot i Göteborgs Idrottsmuseet (enda svenska museet tillhörandes de Olympiska Museernas nätverk)

– Mentor och delägare  i Västkust Innovation AB

  • Tidigare uppdrag

–  Vice Vd i Sveriges Olympiska kommitté

–  Ledamot i Sveriges Olympiska kommitté

–  Partner i Styrelseinstitutet

– Ledamot i FAIVS,Finsk-Svenska affärsklubben i Västra Sverige

– Uppdrag/interims-chef  hos Transportstyrelsen inom sjöfartstillsyn Göteborg/Malmö

– Adjungerad ordförande i Svanesunds Rör AB

– Delägare i Digital Communication West

– Ledamot i SSPA Sweden AB, Chalmersägt konsultbolag inom den maritima sektorn

– Ordförande för Laurin Maritime Phillipines Inc

– Ordförande för Svenska Badmintonförbundet
– Ledamot i Laurin Maritime AB
– Adjungerad  ledamot i Alfaskop AB, Caran AB, VolvoData AB

  • Kompetensbas

– Ledamot av  Styrelseinstitutet

– Certifierad ledamot genom utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbete i regi av Styrelseakademien

– Styrelseutbildning: Styrelseinstitutet och Partnerskap för framgång

– VD för Laurin Maritime AB
– Verksamhetskonsult i Ernst & Young
– CFO i Alfaskop AB, IT-företag
– CFO i Caran AB, konsultföretag, främst bilindustri
– CFO i VolvoData AB, IT-företag inom Volvokoncernen