Mentorskap / Coaching

 Våga leda dig själv och andra !

För vem ?

Alla som har viljan att vidareutveckla sitt personliga ledarskap.

Varför ?

Det utvecklade personliga ledarskapet leder till ökad lönsamhet både för individen och företaget. Genom ökad självkännedom och mod att agera ökar handlingsfriheten vilket leder till större tillfredsställelse och måluppfyllelse. Personliga ledarskapet blir ett förhållningssätt  i livet med gränslösa möjligheter till  utveckling.

Varför behövs det hjälp ?

Väldigt få av oss har styrkan att göra detta själv. Genom stöd under en period blir resan lättare och effektivare. Vi människor behöver varandras kompetenser för att växa och utvecklas. Att anlita en mentor eller coach är meriterande och visar förmågan att ta ansvar för sin egen personliga utveckling som leder till större affärsnytta.

Mentorskap

Mentorskap bygger på kunskaps- och erfarenhetsöverföring och samtal för förbättring av det personliga ledarskapet. Mentorskapet används också som ett stöd i olika utmaningar och situationer där klientens egen erfarenhet och kompetens inte räcker till, eller där klienten behöver få råd, bekräftelse och mod inför nästa steg. Mentorskap är ett kraftfullt och konkret verktyg för att förbättra ledarskapet och leder till synliga resultat på kort tid. Genom mentorskapet kommer ofta teoretiska utbildningsinsatserna snabbare till en konkret handling.

Coaching

Professionell coaching är inget samtal utan en kraftfull metod för att locka fram den inre kraften med massor av möjligheter hos klienten. Metoden möjliggör nya insikter om en själv. Vår inre resa, våra attityder, våra viljor och våra önskningar blir synliga och vårt mod växer. Vi vågar ta befälet över vårt liv, vårt arbete och vi blir handlingskraftiga  samtidigt som vi tar ansvar. Det personliga ledarskapet växer fram och blir en naturlig del av oss i alla situationer. Problem blir möjligheter och ett nytt sätt att tänka växer fram, ett sätt där vi låter vår känsla vara en naturlig ingrediens tillsammans med vår kunskap och erfarenhet.

Vilket arbetssätt passar dig  och ditt företag?  Fysiska träffar, skype- kontakt , eller telefon?

Flowrides arbetsmetod innebär alltid en gratis konsultationssamtal för att diskutera de ömsesidiga möjligheterna till ett lyckat slutresultat eller målsättning innan en överenskommelse om uppdragets längd och omfattning beslutas. Detta första möte är oftast ett fysiskt möte efter överenskommelse.

Mentorskap och coaching kan därefter med fördel genomföras via skype eller per telefon eller genom fysiska möten, helt i enlighet med klientens önskan. Flowride kännetecknas av hög kvalitet i allt utfört arbete. Referenser lämnas vid begäran.