Tjänsteutbud

Flowrides tjänsteutbud baserar sig på 35 års kunskap och erfarenhet i Sveriges näringsliv inom en rad olika branscher både med nationell och internationell verksamhet. Passionen för ständig utveckling såväl av affären som människorna ledde till ett uppvaknande om hur mycket energi som går till spillo på grund av avsaknaden av ett genuint personligt ledarskap för affärsnytta.

I vår alltmera komplexa och snabba värld behöver vi utöver vårt kunskapskapital förstärka vår inre styrka och med mod våga inse våra möjligheter att bidra till den värld som vi tillsammans skapar. Vi har ett personligt ansvar för hur vi agerar och visar vår kompetens samt hur vi samspelar med varandra i våra roller i familjen, i företagen och i samhället.

Flowride erbjuder

  • Certifierad Styrelsekompetens 
  • Mentorskap / Coaching  för utveckling av personligt ledarskap för större affärsnytta
  • Inspirationsföreläsningar om kommunikation, styrelsearbete, personlig utveckling