Referenser

Lotta Sellén, 2012-01-23 at Astra Zeneca, now at Sellén Consulting

Mervi has been my professional mentor since 2010 and has during this period provided valuable support in finding my strengths and improvement areas so that I could frame my future career plans and build a strong personal trademark as a leader. Mervi is an exceptional person and she shares her experience and coaches in a well balanced mix.

Personally I am very happy to have had the opportunity to have her as my mentor and will be happy to recommend her as mentor for individuals and groups.

Kontorschef Handelsbanken, 2012 Göteborg 

Jag har arbetat som chef i Handelsbanken under ett antal år, både i och utanför Sverige, och har en mycket tydlig målbild för hur jag vill att min karriär skall utvecklas. Av mina närmsta chefer fick jag ofta höra att jag behöver marknadsföra mig mer internt för att på så sätt lyckas med min karriärmål. Med det som utgångspunkt kom jag i kontakt med Mervi. Vi träffades under totalt 10 tillfällen under ett halvårstid och kom varandra mycket nära. Första mötet var en kartläggning av mig för att definiera behovet. Utifrån kartläggningen arbetade vi fram ett antal fokus områden som jag arbetade med då mellan våra tillfällen och som jag fortfarande har med mig i mitt dagliga ledarskap. Jag känner att jag gör mig mer synlig i min organisation och använder det som händer i stunden för att ta mig framåt. 

Mervi är en mycket trevlig och behaglig person att arbeta med. Vi hittade varandra mycket snabbt och uppnådde på kort tid ett mycket nära och personligt samarbete. Mervi har ett arbetssätt som bygger på ens eget engagemang och tro på förändring. Förändring kan bara ske om du själv har en egen genuin tro på att det kan ske, vilket blev sant i mitt fall !

 

Susanne Lindegarth, 2012-10-26, Tjärnö

Jag är marinbiolog och forskare på Göteborgs Universitet med ett starkt intresse för nyttiggörande av forskning på olika sätt. Under 2012 sökte jag och antogs som adept i det nationella mentorsprogrammet ”Mentor 4 Research” för att utveckla en innovation som jag kallar ”Musselcatcher”, men också för att stärka mig som ledare, då jag har upplevt en stor brist inom akademien när det gäller ledarskapsutveckling för forskare som jag själv med både projekt- och personalansvar. Jag matchades med Mervi som blev min mentor i programmet och jag kände direkt att Mervis kombination av näringslivserfarenhet från den maritima sektorn och hennes nuvarande verksamhet som ledarskaps-coach skulle passa mina behov som hand i handsken. I våra möten har vi tagit fram en handlingsplan för min innovation och med Mervis hjälp har jag genomfört flera steg för att utvärdera affärspotentialen i ”Musselcatcher”. Innovationsutvecklingen har jag sett som en lärandeprocess och jag kommer att ta med mig ett nytt tänk kring affärsmöjligheter i min forskning. Framförallt har jag insett att min (och andra forskares) kunskap har ett ekonomiskt värde för samhälle och näringsliv, det gäller bara att förstå hur den kan komma till användning på bästa sätt.

Vi har också ägnat en stor del av tiden att tala om ledarskapets betydelse för en framgångsrik forskningsmiljö och hur jag personligen kan utvecklas som ledare utifrån mina egenskaper. Mervi har lärt mig ett nytt tankesätt som jag använder i mina möten med människor både på jobbet och i mitt privata liv. Under året med Mervi har jag gått ifrån att vara väldigt osäker på min ledarroll till att känna en inre trygghet som innebär att jag vågar identifiera mig som ledare. Jag har upplevt Mervi som mycket inspirerande, strukturerad, metodisk och professionell i sitt sätt att coacha mig och min innovation.  Jag har hela tiden känt ett stort förtroende för att Mervi har den erfarenhet och de verktyg som behövs för att utveckla och lyfta människor till en högre nivå. Jag kan verkligen rekommendera andra som vill utveckla sitt ledarskap att göra det tillsammans med Mervi.