Om

Mervi Karttunen är ägare till Flowride AB

En professionell ledare som erbjuder sin kompetens och erfarenhet med exklusiv service till alla som är i behov av personlig ledarutveckling för att  förbättra sin affärsverksamhet. Utmärkande för Mervi är hennes brinnande passion för att låta  tanken, känslan och hjärtat tillsammans bestämma inriktningen för besluten och agerandet. Därmed läggs grunden för gränslösa möjligheter för nyfikenhet, kreativitet och hållbar utveckling som definitivt leder till affärsnytta.

Mervi förenklar det som i vår värld ofta blir invecklat och svårt och utan verklig glädje. Hon vill bortom färdiga modeller och vill visa att den sanna glädjen och styrkan växer inifrån och ut och gör oss unika. Kommunikation är hennes starkaste område!

Under hennes ledning blir utvecklingsprocessen en inspirerande resa mot hållbar personlig utveckling för större affärsnytta. Mervis förmåga att öppna nya dörrar, erbjuda verktyg och locka fram det allra bästa hos var och en gör att ett kontinuerligt lärande tar vid för att öka affärspotentialen. Flödet av möjligheter under vår livsresa blir Flowride!

Mervis arbete som  professionell coach och mentor tillför ovärderlig utveckling för hennes klienter och deras affärsverksamhet. Dessutom upplevs utvecklingsprocessen mycket berikande tack vare den värme, glädje och generositet som Mervi utstrålar.

Som styrelseledamot visar hon stor integritet, ansvarskänsla och framåtanda baserad på hennes stora erfarenhet och kunskap. Hon strävar efter ständiga förbättringar i affären, är kravställare men framför allt ger stort stöd och massor av energi till verkställande ledning. Hennes långa erfarenhet från bolagsstyrelser har även lett henne till idrottens organisationer, där hon på mycket kort tid har avancerat som ledamot till Sveriges Olympiska kommitté 2009 och som vice ordförande 2015. Mervi lämnade Olympiska kommitténs styrelse i april 2017 . Arbetet med olympismen fortsätter hon bl a som ledamot i Göteborgs Idrottsmuseets styrelse. Idrottsmuseet är det enda svenska museet tillhörande till de Olympiska Museernas nätverk.

Sedan 2007 har Mervi vidareutbildat sig inom professionell coaching både i Sverige och i USA. Nyfikenhet och ständig kunskapstörst är ledstjärna för Mervis kompetensutveckling som i stort hämtas fortsatt från USA.

Mervi har gått StyrelseAkademiens styrelseutbildning och är certifierad ledamot sedan december 2012. Vidareutveckling av professionen sker ständigt inom styrelseinstitutets regi genom samverkan och erfarenhetsutbyten mellan kollegorna.  Allt för att bidra till hållbar bolagsstyrning för tillväxtföretag.

Truly powerful people are dedicated to inspiring true power in others” – David Robinson ( The Ground Truth)